Stress Less Trening

Noe av det jeg kan tilby:
Bestill avtale HER 

Øvelser:

  • Opplæring i Tension and trauma releasing exercises; TRE. Avspenning. Løser opp i belastninger vi bærer med oss i kroppen.

Jeg er sertifisert  TRE Provider og kan undervise 1:1 og grupper.

  • Opplæring i kinesisk helsegymnastikk, Qi Gong:

Qi Gong er i hovedsak helsefremmende trening. Avhengig av system og metode,  har øvelsene en helbredende effekt på bevegelsesapparatet, fremmer hvile og avslapning, harmoniserer nervesystemet og organfunksjoner og øker selvhelbredende krefter i organismen.

Siden 2004 har jeg  trent Qi Gong regelmessig, og har fulgt  en instruktørutdanning med 4 workshops hvert år, basert på den opprinnelige, tradisjonelle formen for Qi Gong. Fundamentet for Qi Gong øvelsene er fullstendig oppmerksomt nærvær, våkenhet og bevissthet (Mindfulness, Awareness, Consciousness) Qi Gong er myk treningsform som passer for alle, den  frigjør energiflyten gjennom meridianene, og åpner for å finne tilstedeværelse og oppmerksomhet  i bevegelse. Øvelsene er stressregulerende, de senker blodtrykk og hjerterytme i tillegg til at de bl.a myker opp muskler, sener og ledd. Jeg har tidligere undervist i Qi Gong gjennom flere semester på Liv &Lyst Treningssenter. Qi Gong hører på samme måte som akupunktur til under TCM, Tradisjonell Kinesisk Medisin, og kalles ofte «akupunktur uten nåler».

Jeg har fullført instruktørutdanningens trinn 2, i Shen Xen Qi Dao.

Samtaler kombinert med øvelser :

  • Helsecoaching: Stabiliserende og regulerende samtaler og øvelser  basert på NLP i kombinasjon med Somatic Experiencing for å oppnå bedre balanse i det autonome nervesystemet, ANS. Jeg var ferdig utdannet terapeut i oktober 2015. Vi må ha kroppen med på lag. Samtaler kan kombineres med varsom berøring utenpå klær når det blir avtalt. Dette støtter nervesystemets kapasitet til selvheling.

Jeg er medlem av SE – Foreningen. Somatic Experiencing (SE) er en helhetlig behandlingsmetode for traumer og annen overbelastning på det autonome nervesystemet, ANS. Når vi utvikler evnen til å lytte til kroppens signaler vil vi gjennom veiledning kunne løse opp og etter hvert fjerne noen av de belastningene som vi bærer med oss. Vi kan ikke fjerne historien men vi kan utvikle evnen til å leve med historien uten at den overvelder oss

  • Coachende samtaler basert på NLP, NevroLingvistisk Programmering. Coaching med NLP styrker våre mentale  prosesser i hjernen, påvirker og endrer vår oppfatning og kan gi oss dyp innsikt og styrke til endring.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

Jeg er DNCF sertifisert Coach og medlem av Den Norske CoachForening, DNCF.

Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær

«Oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness” er en bestemt form for oppmerksomhet. Det handler om å være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i øyeblikket – med en vennlig og aksepterende holdning.»  -nfon.no

I Meditasjon, Qi Gong, Taiji Quan og Yoga  er oppmerksomt nærvær fundamentet for øvelsene; som du utøver i stillhet og ro  eller i stillhet og bevegelse.

Meditasjon/Oppmerksomt nærvær

Jeg ble kjent med meditasjon i 1990, som 26-åring, og har praktisert ulike meditasjonssteknikker siden det ( i snart 30 år.) Mange av de enkleste teknikkene er ganske enkelt stressregulerende «mindfulness»trening som gir kropp og sinn etterlengtet fred og balanse. Denne formen for nærværstrening/meditasjon har jeg også formidlet til grupper på Liv & Lyst Treningssenter over flere semester tidligere. Denne nærværstreningen har ingen forankring i åndelig eller religiøs tenkning, men henter inspirasjon fra buddhistisk og taoistisk meditasjonspraksis. Øvelsene regulerer sentralnervesystemet. (Personlig praktiserer jeg meditasjon som er forankret i åndelige/spirituelle tradisjoner, for min egen vekst og utvikling. )

Bestill avtale HER 

 Informasjon for deg som vil vite enda mer om min videreutdanning i Somatic Ecperiencing Therapy:

Mine lærere under videreutdanningen 2013-2015 var Doris Rothbauer (Beginning Level 2013) og Sonia Gomes PhD. (Intermediate Level 2014 ) som du kan lese mer om her ved å rulle nedover på siden og klikke på deres navn: https://traumahealing.org/learn-se/#apply

Jeg har i 2017 deltatt på MasterClass med Sonia Gomes PhD, i hennes eget opplæringsprogram SOMA, modul 1.

Steven Hoskinson var min lærer siste året (Advanced Level 2015) – han har undervist på avansert nivå i 17 år under SETI, men er nå frittstående med sitt eget undervisningsprogram, som du kan lese om her:https://organicintelligence.org/

Opptakskrav til videreutdanningen:
Professionals who may qualify for the SE Professional Training program

Mental Health Professionals: psychologists, psychiatrists, psychoanalysts, psychotherapists, social workers, counselors, marriage and family therapists, expressive arts therapists, etc.
Medical and Alternative Medicine Professionals: medical doctors, nurses and nurse practitioners, occupational therapists, physical therapists, chiropractors, emergency medical workers, surgeons, obstetricians, midwives, acupuncturists, naturopathic doctors, etc.
Bodyworkers: massage therapists, Rolfers®, Craniosacral and Polarity therapists, Feldenkrais practitioners, yoga therapists, etc.
Others: first responders, crisis center staff, educators, mediators, clergy, chaplains, etc.
This program is designed to train professionals in working more effectively with client trauma. It is not suitable for those solely seeking a personal-growth experience or for those who do not have an active professional practice.

Er du interessert i denne videreutdanningen? Nytt kull i Norge starter opp høsten 2018 – mer informasjon om utdanningen og søknadskjema finner du her: http://www.traumeheling.no/index.php?site=default

Mine varmeste anbefalinger – dette er en investering i- og for -livet.