Stress Less Trening

Noe av det jeg kan tilby:

Øvelser:

  • Opplæring i Tension and trauma releasing exercises; TRE. Avspenning. Løser opp i belastninger vi bærer med oss i kroppen.

Jeg er sertifisert instruktør i TRE Level 1.

  • Opplæring i kinesisk helsegymnastikk, Qi Gong:

Qi Gong er i hovedsak helsefremmende trening. Avhengig av system og metode,  har øvelsene en helbredende effekt på bevegelsesapparatet, fremmer hvile og avslapning, harmoniserer nervesystemet og organfunksjoner og øker selvhelbredende krefter i organismen.

Siden 2004 har jeg  trent Qi Gong regelmessig, og følger en instruktørutdanning med 4 workshops hvert år, basert på den opprinnelige, tradisjonelle formen for Qi Gong. Fundamentet for Qi Gong øvelsene er fullstendig oppmerksomt nærvær, våkenhet og bevissthet (Mindfulness, Awareness, Consciousness) Qi Gong er myk treningsform som passer for alle, den  frigjør energiflyten gjennom meridianene, og åpner for å finne tilstedeværelse og oppmerksomhet  i bevegelse. Øvelsene er stressregulerende, de senker blodtrykk og hjerterytme i tillegg til at de bl.a myker opp muskler, sener og ledd. Jeg har tidligere undervist i Qi Gong gjennom flere semester på Liv &Lyst Treningssenter. Qi Gong hører på samme måte som akupunktur til under TCM, Tradisjonell Kinesisk Medisin, og kalles ofte «akupunktur uten nåler».

Jeg har fullført instruktørutdanningens trinn 2, i Shen Xen Qi Dao.

Samtaler kombinert med øvelser :

  • Stabiliserende og regulerende samtaler og øvelser  basert på Somatic Experiencing for å oppnå bedre balanse i det autonome nervesystemet, ANS. Jeg var ferdig utdannet terapeut i oktober 2015. Vi må ha kroppen med på lag. Samtaler kan kombineres med varsom berøring utenpå klær når det blir avtalt. Dette støtter nervesystemets kapasitet til selvheling.

Jeg er medlem av SE – Foreningen. Somatic Experiencing (SE) er en helhetlig behandlingsmetode for traumer og annen overbelastning på det autonome nervesystemet, ANS. Når vi utvikler evnen til å lytte til kroppens signaler vil vi gjennom veiledning kunne løse opp og etter hvert fjerne noen av de belastningene som vi bærer med oss. Vi kan ikke fjerne historien men vi kan utvikle evnen til å leve med historien uten at den overvelder oss

  • Coachende samtaler basert på NLP, NevroLingvistisk Programmering. Coaching med NLP styrker våre mentale  prosesser i hjernen, påvirker og endrer vår oppfatning og kan gi oss dyp innsikt og styrke til endring.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

Jeg er DNCF sertifisert Coach og medlem av Den Norske CoachForening, DNCF.

Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær

«Oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness” er en bestemt form for oppmerksomhet. Det handler om å være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i øyeblikket – med en vennlig og aksepterende holdning.»  -nfon.no

I Meditasjon, Qi Gong, Taiji Quan og Yoga  er oppmerksomt nærvær fundamentet for øvelsene; som du utøver i stillhet og ro  eller i stillhet og bevegelse.

Meditasjon/Oppmerksomt nærvær

Jeg ble kjent med meditasjon i 1990, som 26-åring, og har praktisert ulike meditasjonssteknikker siden det ( i mer enn 20 år.) Mange av disse teknikkene er ganske enkelt stressregulerende «mindfulness»trening som gir kropp og sinn etterlengtet fred og balanse. Denne formen for nærværstrening/meditasjon har jeg også formidlet til grupper på Liv & Lyst Treningssenter over flere semester tidligere. Denne nærværstreningen har ingen forankring i åndelig eller religiøs tenkning, men henter inspirasjon fra buddhistisk og taoistisk meditasjonspraksis. Øvelsene regulerer sentralnervesystemet.

Link til passion4life – mitt kurskonsept 2015 : https://elinthorsen.com/passion4life/

1509026_836410513090031_6408297309164286767_n

Jeg er medlem i Oppmerksomt nærvær Norge, NFON.

Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning

Utdrag fra deres hjemmeside:

Oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness” er en bestemt form for oppmerksomhet. Det handler om å være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i øyeblikket – med en vennlig og aksepterende holdning.

Oppmerksomt nærvær/mindfulness

«Oppmerksomt nærvær er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldere, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med kroniske sykdommer og psykiske plager og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv.»

Er dette noe mystisk eller «alternativt»?

Du trenger ikke tro på noe bestemt for å drive med nærværstrening. Disse tilnærmingene henter inspirasjon og øvelser fra buddhistisk meditasjonspraksis. Det legges vekt på å formidle den psykologiske innsikten fra denne tradisjonen i et enkelt og livsynsnøytralt språk, og i samsvar med nyere kunnskap og forskning om kroppen og sinnet. Utgangspunktet er at oppmerksomhet og tilstedeværelse er universelle menneskelige kapasiteter, som kan styrkes gjennom konkrete øvelser.

For noen kan ordet meditasjon vekke assosiasjoner til en kontemplativ eksistens, i betydningen en ”navlebeskuende” tilbaketrekning fra verden. Formålet med metoden er ikke å få noen spesielle innsikter i universets mysterier. Det er snarere å bli mer til stede i hverdagen, på en nysgjerrig og omsorgsfull og aksepterende måte.

NFON

«Stadig flere i Norge har tatt i bruk eller er nysgjerrige på tilnærminger basert på oppmerksomt nærvær. På denne bakgrunn opprettet en gruppe fagfolk fra hele landet i februar 2010 NFON. Foreningen er en landsdekkende organisasjon for fagfolk med interesse for oppmerksomt nærvær i yrkesutøvelse og eget liv. »

Hvem kan bli medlem?

«Alle som i en eller annen form arbeider med oppmerksomt nærvær i sin egen profesjonelle virksomhet, eller som er interessert i dette, er velkommen som medlemmer av NFON.»

Link : foreningen NFON